Thiền Sư Việt Nam

Tác giả: Thích Thanh Từ

Thiền sư Thích Thanh Từ là bậc cao Tăng đạo hạnh, trọn một đời lặng lẽ tìm về nguồn cội Thiền tông, để rồi phục hưng thiền phái Trúc Lâm – Yên Tử trở nên rạng rỡ sau gần 700 năm vắng bóng. Đây là dòng Thiền Việt Nam chính thống: “Vừa liễu ngộ Phật pháp, vừa làm tròn bổn phận đối với dân tộc”. Những đóng góp lớn lao về Văn hóa, Giáo dục, Đạo đức, tâm linh từ hệ thống Thiền viện do Hòa thượng chủ trì luôn mang lại lợi ích thiết thực đối với người học Phật.