Trang Chủ Danh mục Truyện Vừa Nước Ngoài

Danh mục: Truyện Vừa Nước Ngoài

Hoàng Tử Bé – Antoine de Saint Exupery

Hoàng Tử Bé Tác giả: Antoine de Saint Exupery Nhà xuất bản Văn Học ấn hành 2008 Giọng đọc: Quang Điền

Thời Gian Của Một Tiếng Thở Dài – Anne Philipe

Thời Gian Của Một Tiếng Thở Dài Tác giả: Anne Philipe Nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM ấn hành Giọng đọc: Hướng Dương

Quà Tặng Diệu Kỳ

Quà Tặng Diệu Kỳ Tác giả: Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thị Kim Nhung tổng hợp và biên dịch Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành 2004 Giọng đọc:...

Không Nơi Nương Tựa – Dave Pelzer

Không Nơi Nương Tựa Tác giả: Dave Pelzer Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Trung Cang

Hoàng Tử Tật Nguyền – Dinah Maria Mulock Craik

Hoàng Tử Tật Nguyền Tác giả: Dinah Maria Mulock Craik Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2001 Giọng đọc: Ngô Hồng

Hoàng Tử Nhỏ Và Chú Bé Nghèo Khổ – MacTuen

Hoàng Tử Nhỏ Và Chú Bé Nghèo Khổ Tác giả: MacTuen Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 1998 Giọng đọc: Ngô Hồng

Đảo Châu Báo – R.L. Stevenson

Đảo Châu Báo Tác giả: R.L. Stevenson Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2003 Giọng đọc: Trung Nghị

Con Đầm Pich – A. Puskin

Con Đầm Pich Tác giả: A. Puskin Nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM ấn hành 1999 Giọng đọc: Bá Chung

Cõi Người Ta – Antoine De Saint Exupery

Cõi Người Ta Tác giả: Antoine De Saint Exupery Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Thủy Tiên

Cá Voi Trắng – Herman Melville

Cá Voi Trắng Tác giả: Herman Melville Nhà xuất bản Văn Học ấn hành 2000 Giọng đọc: Mạnh Linh

Cánh Buồm Đỏ Thắm – A-Lếch-Xan-Đrơ Grin

Cánh Buồm Đỏ Thắm Tác giả: A-Lếch-Xan-Đrơ Grin Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 1998 Giọng đọc: Thu Hiền

Bố Trẻ – Paul Reiser

Bố Trẻ Tác giả: Paul Reiser Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2004 Giọng đọc: Mạnh Linh

Biển Cả Và Giá Trị Cuộc Sống – Richard Bode

Biển Cả Và Giá Trị Cuộc Sống Tác giả: Richard Bode Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành 2006 Giọng đọc: Quang Điền