Quà Tặng Diệu Kỳ

Tác giả: Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thị Kim Nhung tổng hợp và biên dịch

Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành 2004

Giọng đọc: Bá Chung