Tôi Kéo Xe 

Tác giả: Tam Lang
 

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam ấn hành

Giọng đọc: Công Tuấn