Một Giọt Nắng Nhạt

Tác giả: Nguyễn Khải 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Nghị