Bài Ca Trăng Sáng

Tác giả: Ma Văn Kháng 

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Hồng Hà