Ngồi dưới gốc cây Bồ Ðề, Ða Văn nói:
– Thiên nhiên có những điều bất cân xứng cần phải sửa chữa lại.

Vô Văn hỏi:
– Cái gì bất cân xứng?

Ða Văn ví dụ:
– Như bên kia, cây dưa hấu nhỏ như vậy mà trái thật to tướng, còn cây Bồ Ðề này to tướng mà trái lại nhỏ xíu!

Ngay khi đó một trái Bồ Ðề rơi trên đầu Ða Văn.

Vô Văn nhân cơ hội nói:
– May chú chưa kịp sửa lại, chứ nếu trái Bồ Ðề to bằng trái dưa hấu thì còn gì là cái đầu của chú nữa!

TG Huyền Không Tử