Một sinh viên không hiểu thuyết tương đối của nhà bác học Einstein, liền hỏi ông. Ông đáp như sau:

Một hôm, tôi đi đường gặp một người mù, tôi hỏi anh ấy:
“Anh muốn uống một ly sữa không?”.

Người mù hỏi lại tôi:
Sữa là cái gì?

– Sữa là một thứ nước trăng trắng.

– Nước thì tôi biết, nhưng trắng là thế nào?

– Trắng là màu giống như lông con ngỗng.

– Lông thì tôi biết rồi, nhưng con ngỗng thì như thế nào?

– Ngỗng là một loại chim có cái cổ dài và cong.

– Cái cổ thì tôi biết, nhưng cong là thế nào?

Nhà bác học Einstein liền nắm cánh tay của người mù giang thẳng ra và bảo: “Thế này gọi là cong”.

Người mù vui mừng bảo:
À thế bây giờ tôi hiểu sữa là cái cánh tay cong cong lại giống như cái cổ con ngỗng.

(ST)