Tay ai
Nâng nhẹ luân hồi
Cỏ gai, gạch đá…
Đất trời giao duyên
Từ bùn lầy trổ cành sen
Rêu phong thay áo
Cửa thiền hoan ca…
Tay em
Tay ngọc tay ngà
Nâng vòng xoay chuyển đi qua cuộc trần
Tóc tơ buộc trói nợ nần
Trả vay cho đủ phú bần, ngọt cay…
Tay người gió lộng mây bay
Cho tôi thoáng chốc tình say đậm tình
Lăn theo nhịp đập chòng chành
Cuộc chơi ngắn ngủi phải đành chờ thêm…
Tay Thầy xoay chuyển đảo điên
Giang sơn tĩnh lặng
Dốc triền phắng phiu
Yêu thương san lấp giàu nghèo
Đại bàng, chim én, cánh diều… như nhau!
Tôi còn một cánh tay đau
Pháp vui xoay chuyển ưu sầu thành thơ
Thuyền trôi duyên giữa đôi bờ
Cất cao tiếng hát
Ô hô luân hồi!


Cư sĩ Vĩnh Hữu