Trang Chủ Danh mục Thích Tuệ Sỹ

Danh mục: Thích Tuệ Sỹ

Kệ Tụng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận

Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Tuệ Sỹ

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – HT Thích Tuệ Sỹ dịch

Hán dịch: ao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Bài mới