Ban truyền thông Tu Viện Tường Vân xin thông báo

Trước đây, Tu Viện Tường Vân có hai trang website, đó là:

  1. https://phatphapungdung.com
  2. http://tuvientuongvan.com.vn

Trong đó, các thông tin của Tu Viện Tường Vân đều được cập nhật trên trang tuvientuongvan.com.vn. Nay để thống nhất, Ban Quản Trị sẽ gộp 2 trang website thành 1 và chọn trang phatphapungdung.com để đăng tải tất cả các thông tin mới nhất của Tu Viện Tường Vân lẫn các bài viết, các bài kinh và những bài giảng của Thầy Thích Phước Tiến cùng các giảng sư.

Các nội dung của trang tuvientuongvan.com.vn đang được chuyển dần sang trang phatphapungdung.com

Kính mong quý Phật tử gần xa lưu ý và theo dõi

Trân trọng thông báo

Thông Báo Chuyển Đổi Nội Dung Website

Bài liên quan