Thế gian này có quá nhiều chuyện phiền não.

Vì vậy, xưa kia có rất nhiều người đi gặp đức Phật cùng hỏi về một vấn đề: “Con nên làm thế nào mới không còn những điều phiền muộn?”. Đức Phật cho đáp án đều như nhau: “Chỉ cần buông tay, con sẽ thôi không phiền não nữa”.

Có một người thanh niên, cho rằng mình tỏ ý không phục, bèn đi gặp Đức Phật và hỏi: “Trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn điều phiền não. Nhưng Người cho họ giải pháp đều hoàn toàn như nhau, chẳng khác gì. Điều đó chẳng phải buồn cười lắm hay sao?”.

Đức Phật không nổi giận, chỉ hỏi ngược lại chàng thanh niên:

“Buổi tối con ngủ có thường hay nằm mơ không?”

“Đương nhiên là có!” – Chàng trai trả lời.

“Vậy, mỗi buổi tối nằm mơ, giấc mơ đều như nhau không?” – Đức Phật lại hỏi.

“Đương nhiên là khác nhau rồi!” – Chàng trai trả lời.

“Con ngủ hàng ngàn hàng vạn lần thì sẽ mơ hàng ngàn hàng vạn lần giấc mơ”. Đức Phật mỉm cười nói: “Nhưng cách kết thúc giấc mơ, đều như nhau cả. Đó là: Thức tỉnh!”

 

St