Con yêu màu nâu tự bao giờ
Nếu ai hỏi, con cũng không nhớ nữa
Chỉ nhớ ngày khi bước chân vô cửa
Cửa tăng thân rộng mở đón con vào.

Tình của Thầy rộng lớn tựa trời cao
Tình đệ huynh bao la như biển cả
Áo nâu sòng chẳng khi nào xa lạ
Màu quê hương, màu đất mẹ dịu hiền.

Màu của niềm tin
Thương yêu
Chia sẻ
Mãi mãi một gia đình.

Thương lắm áo nâu ơi.

(ST)