Lòng tham giữa chốn Ta Bà
Ai ai cũng có… đó là đương nhiên
Càng tham càng lắm luỵ phiền
Nếu không Tu sửa… khổ liền bám theo…

Đời người dù giàu hay nghèo
Chữ Tâm cốt yếu, mang theo suốt đời
Đừng vì tham vọng nhất thời
Gây nên thù oán… buông lời thị phi…

Mai này đến lúc ra đi
Của cải bỏ hết… còn gì nữa đâu
Chỉ gieo nhân quả thêm sầu
Nợ nần truyền kiếp… ngập đầu khổ đau.

Sám hối Tu sửa cho mau
Đừng để khổ ải, nối nhau đoạ đày
Sự đời có trả có vay
Gieo trồng giống tốt… đắng cay vơi dần!

Hoàng Hải