Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính gửi quý Phật tử và quý độc giả.

Để tỏ lòng tôn kính dâng lên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, Tu Viện Tường Vân sẽ tổ chức 02 buổi lạy ngũ bách danh (500 lạy) vào ngày 18 và 19/6 năm Kỷ Hợi (Nhằm ngày 20 và 21/07/2019), thời gian cụ thể: 

–  Lễ Vía Quan Thế Âm: Bắt đầu lúc 19h00
–  Lạy Ngũ Bách Danh: Bắt đầu lúc 20h00

Kính mời quý Phật tử gần xa dành chút thời gian quý báu vân tập về tham gia để không khí buổi lễ được trang nghiêm và nhằm giúp quý vị tiêu trừ được nghiệp chướng, vun bồi phước đức, thân tâm luôn an lạc và vạn sự kiết tường.

01

Bài liên quan