Nắng mai xua đêm trường
Sương sớm mát chồi non
Hoa cười gọi ong bướm
Thơ xuất hành lon ton
Yêu thương tìm oán ghét
Ái ngữ vẫy cộc cằn
Nghĩ chi chuyện còn, hết
Niềm tin ướp tinh thần
Mang lời vàng xuống phố
Cầm cố cho ngày mai
Thỏng tay chen chúc chợ
Duyên tình níu hai vai…
Chuông ngân chùa phố thị
Hòa nhập tiếng lao xao
Xưa nay nghe vẫn vậy
Nhịp chân quên nháo nhào…

Tâm Không – Vĩnh Hữu