Ái ngữ là không nói điêu ngoa xảo trá, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu và không nói lời tổn hại đến ai, lời nói chân thật có lợi ích.

Ái ngữ là lời nói ứng hợp với chánh pháp, đem chân lý đi vào cuộc đời, làm cho đời sống được thăng hoa, mọi người đều được sống trong tình thương yêu hòa thuận.

Ái ngữ là lời nói ban rãi tình yêu thương, là những tâm hồn lắng đọng ánh lên từ nơi sâu thẳm của nội tâm nối nhịp cầu yêu thương đến người nghe cảm nhận được.

Do vậy, với sự thực tập tu hạnh Ái ngữ, phải biết giữ tâm mình cho thăng bằng, an tịnh, không dễ dao động bởi những thị phi, ác khẩu, những vu khống, lăng nhục….

Giữ được trạng thái như vậy thì, dù cho người khác có cố ý ám hại, nói xiên đặt điều, nói bóng gió, nói thêu dệt lắm chuyện… bạn vẫn an nhiên tự tại, xem đó như là thử thách trong bước đường tìm cầu đạo giải thoát của chính mình.

-st-