(PPUD) Đây là bài thơ tự sáng tác của một Phật tử 17 tuổi cúng dường Chư Phật, quý Thầy và quý Phật tử.

Ai về nơi ấy ta chờ
Chuyến đò đã có muôn vàn trái tim
Lời thầy xoay chuyển tâm can
Pháp lành dẫn lối con đường về tây.

Ai đi thuận lợi bình an
Cát tường như ý lai vừa thấy tâm
Mây trời lồng lộng khó đi
Ngày ngày chuyến đò vượt gió cởi mây.

Ai về cực lạc xin chờ
Đò đưa đò rước ngày ngày vẫn đi
Nơi ấy có ánh lửa hồng
Ngày ngày rực cháy đốt tan luân hồi.

Ai đi thoát khỏi mê đồ
Kiên trì, nhẫn nại trầm luân không còn
Lành thay! kiếp này ta tu
Trí tuệ rộng sâu, huệ lành soi sáng.

Ai về Tường Vân ta chờ
Chuyến đò chở những tấm lòng vị tha
Muôn vàn phiền não trái oan
Lời thầy hóa giải tâm con rộng lành.

Ai đi nơi ánh phật quang
Tia nắng quang hồng chiếu thẳng vào tâm
Nhất tâm, cực lạc xin chờ
Tường Vân mở lối chở về trời tây

Dương Nhí

Theo Phật Pháp Ứng Dụng