Trang Chủ Giảng sư Thích Lệ Minh

Thích Lệ Minh

Thích Lệ Minh
6 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Mỉm Cười An Nhiên – Thích Lệ Minh

Giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 18 tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-10-2017

Bài mới