Trang Chủ Giảng sư Thích Nguyên Hiền

Thích Nguyên Hiền

Thích Nguyên Hiền
56 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Thượng tọa Thích Nguyên Hiền là một vị giảng sư khá nổi tiếng trong nước, Thầy còn là giáo thọ của Trường Cao Trung Cấp Phật học Lâm Đồng và Viện Nghiên Cứu Hán Nôm Huệ Quang. Hiện nay Thầy đang trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện (địa chỉ: 250 Phú An - Phú Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng)

Điện thoại: 063 3846056 - Email: vinhminhtuvien@gmail.com

Nói Cho Nhau Nghe (KT96) – Thích Nguyên Hiền

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 96 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-10-2018

Ngõ Vào Tứ Niệm Xứ – Thích Nguyên Hiền

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ 24 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-08-2018

Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư – Thích Nguyên Hiền

Giảng trong Khóa Tu Phật Thất lần 88 tại chùa Hoằng Pháp năm 2018

Sưởi Ấm Cho Nhau (KT83) – Thích Nguyên Hiền

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 83 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08-10-2017

Bài mới