Trang Chủ Giảng sư Thích Quảng Thiện

Thích Quảng Thiện

Thích Quảng Thiện
20 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Thương Không Nổi Vì Chưa Hiểu – Thích Quảng Thiện

Giảng trong Khóa Tu Tuổi Trẻ Lần Thứ 14, tại chùa Thiên Quang, ngày 05/08/2018

Người Biết Vun Bồi An Lạc (KTPT 88) – Thích Quảng Thiện

Giảng trong Khóa Tu Phật Thất lần thứ 88 tại chùa Hoằng Pháp, ngày 10-05-2018

Càng Hiểu Phật Càng Thấy Bình An (KT89) – Thích Quảng Thiện

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 89 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08-04-2018

Hãy Làm Chủ Đời Mình – Thích Quảng Thiện

Giảng trong khóa tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp năm 2018