Giảng sư Thích Tâm Đức

Thích Tâm Đức

Thích Tâm Đức
166 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử Thầy Thích Tâm Đức

Thượng tọa Thích Tâm Đức, sinh ngày 07 tháng 06 năm 1953 tại Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Là đệ tử lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, nguyên là Viện trưởng Đại học Vạn Hạnh năm 1964-1975, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM năm 1984-2007

Thượng tọa tốt nghiệp Cử nhân Phật học năm 1988 và Cao học Sử năm 1991 tại Việt Nam.

Tại Đại học Delhi, Ấn Độ TT đã lần lượt hoàn tất Cao học Phật học năm 1993.

Thầy đạt danh hiệu Tiến sĩ Phật học năm 1997 với luận án "Thiền Phật giáo Việt Nam thời Trần", Diploma tiếng Pali năm 1998, Diploma tiếng Trung Quốc năm 1998, và Tiến sĩ Triết học năm 2003 với luận án " Triết lý Kinh Pháp Hoa – Phân tích khái niệm và học thuyết".

Sau khi trở về Việt Nam năm 2003, hiện nay TT là Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Phó viện trưởng Thường trực Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam và Phó Viện trưởng, Giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

TT đã từng đi hoằng pháp không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài như Mỹ, Canada và tham dự các hội nghị tôn giáo thế giới như ở Ấn Độ, Thái lan, Taiwan, Phillippines, New Zealand, Úc… Đặc biệt là TT đã đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu bài tham luận "Conflict and Illusions" (Xung đột và Ảo giác) tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa kỳ vào ngày 16/5/2011.