25 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 26 July, 2017
Giảng sư Thích Trí Chơn

Thích Trí Chơn

Thích Trí Chơn
79 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Thượng Tọa Thích Trí Chơn hiện là Uỷ Viên Hội Đồng Trị Sự, Chánh đại diện Phật giáo Quận 12, Trụ trì Tu viện Khánh An, Q12, Tp. HCM.

Cho Trọn Chữ Người – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/Zmde6U-EjGYBài giảng Cho Trọn Chữ Người do Thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ tại chùa Hoằng Pháp trong khóa tu Phật thất...
Cát Tường Vân (KT02) - Thích Trí Chơn | Phật Pháp Ứng Dụng

Cát Tường Vân (KT02) – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/YdyhqdxO_OYNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Trí Chơn | Thượng Tọa Thích Trí Chơn giảng http://bit.ly/thichtrichon Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Tam Thân Phật (KT21) - Thích Trí Chơn | Phật Pháp Ứng Dụng

Tam Thân Phật (KT21) – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/C_dKDR92ZVwNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Trí Chơn | Thượng Tọa Thích Trí Chơn giảng http://bit.ly/thichtrichon Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Các Đặc Tính Của Giáo Pháp - Bài giảng thầy Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Các Đặc Tính Của Giáo Pháp – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/4i0UDskroc4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vững Chãi Và Bao Dung - Thượng tọa Thích Trí Chơn giảng pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vững Chãi Và Bao Dung – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/xnnWRHXmIdMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Chắp Tay Cầu Nguyện - Pháp âm thượng tọa Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chắp Tay Cầu Nguyện – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/IOPlihlNgk8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thừa Kế Chính Pháp - Thượng tọa Thích Trí Chơn giảng pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thừa Kế Chính Pháp – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/NES0mkGQRwUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Cõi Tâm - Pháp âm thượng tọa Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cõi Tâm – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/Z9k86IpcVX4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nhận Diện Sự Sống - Thầy Thích Trí Chơn thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhận Diện Sự Sống – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/pgEsCnFkAFYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Sống Hạnh Phúc Theo Tinh Thần Phật Dạy - TT Thích Trí Chơn thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sống Hạnh Phúc Theo Tinh Thần Phật Dạy – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/pJ8n60Pk2D4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thức Ăn Nào Cho Tâm - Thượng tọa Thích Trí Chơn giảng pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thức Ăn Nào Cho Tâm – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/gO74TBaLv3kXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Bốn Pháp Quán Niệm - Bài giảng thầy Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bốn Pháp Quán Niệm – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/bKm8gQX30ZcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Bão Lũ Cuộc Đời - Bài giảng thầy Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Bão Lũ Cuộc Đời – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/cPIPEk98YhQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
5 Tâm Bồ Đề - Bài giảng thầy Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

5 Tâm Bồ Đề – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/rJxYJ_oPRmkXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Thoại Giảng Tại Đức 2013 - TT Thích Trí Chơn thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Thoại Giảng Tại Đức 2013 – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/OSDwtAGD1qMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đức Phật Dạy Gì Về Phụ Nữ - Pháp âm thượng tọa Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đức Phật Dạy Gì Về Phụ Nữ – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/75Ea7gteMMEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
An Lạc Đến Từ Đâu Phần 2 - Bài giảng thầy Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

An Lạc Đến Từ Đâu Phần 2 – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/lZbHLcHdr1gXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm - Pháp âm thượng tọa Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/6GVLUCdxPUEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nhận Diện Khổ Đau - Thầy Thích Trí Chơn thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhận Diện Khổ Đau – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/snbudgVkcqwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Câu Chuyện Bhutan - Bài giảng thầy Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Câu Chuyện Bhutan – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/FXbSi0VLfA4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lời Chúc Đầu Xuân - Thầy Thích Trí Chơn thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lời Chúc Đầu Xuân – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/6JIRaU9HMfsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Sự Thông Minh Đích Thực Phần 1 - TT Thích Trí Chơn thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sự Thông Minh Đích Thực Phần 1 – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/KHAAwqPaGWMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Của Báu Đầy Kho - Pháp âm thượng tọa Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Của Báu Đầy Kho – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/v7HCKMl7n7MXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Trú Xứ Của Người Tu - Thượng tọa Thích Trí Chơn giảng pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Trú Xứ Của Người Tu – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/_mMaLnoRJNQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Như Vầng Thái Dương - Thầy Thích Trí Chơn thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Như Vầng Thái Dương – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/zJhtsWR2H18Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
An Lạc Đến Từ Đâu Phần 1 - Bài giảng thầy Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

An Lạc Đến Từ Đâu Phần 1 – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/nnBeqYOhR5UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Báo Hiếu Theo Tinh Thần Đại Thừa - Bài giảng thầy Thích Trí Chơn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Báo Hiếu Theo Tinh Thần Đại Thừa – Thích Trí Chơn

http://youtu.be/OpWth31nyW4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy | Thượng tọa Thích Trí Chơn thuyết giảng https://goo.gl/8LkIs1 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...