Chúng sinh đắm đuối si mê,

Sống trong ảo vọng háo danh muộn phiền.

Ganh đua giành giật đồng tiền,

Tham lam sắc dục đảo điên mê mờ.

Biển khổ mà không thấy bờ,

Trôi lăn muôn kiếp trông vô ngàn đời.

Vô minh, vọng tưởng xa vời,

Cái thân giả tạo một thời khổ đau.

Tham sân si muôn kiếp sầu,

Bến bờ giác ngộ hãy mau quay về.

Xa lìa biển khổ, sông mê,

Con đường hạnh phúc tìm về thiện tai.