Bao nhiêu mưa nắng, đổi thay
Để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương.

Bao nhiêu sớm nắng chiều sương
Theo đời cơm áo.. mà thương Mẹ già..

Bao nhiêu là bóng chiều tà
Để ân cần một tách trà hiếu nhi.

Bao nhiêu ngày tháng qua đi
Mở lòng.. hay khép bờ mi hững hờ 

Bao nhiêu.. câu hỏi xa mờ..
Đều trông chờ tại bến bờ.. tự tâm.


Như Nhiên