(PPUD) Bảo tàng Nghệ thuật Rubin (RMA) là một bảo tàng dành riêng trưng bày, bảo quản những tác phẩm nghệ thuật từ Tây Tạng, Bhutan, Mông Cổ, Nepal của dãy Himalaya và khu vực xung quanh.

Bảo tàng nằm trong khu phố Chelsea của Manhattan, thành phố New York, New York, Hoa Kỳ. Các bộ sưu tập bao gồm những bức tranh, tác phẩm điêu khắc, hàng dệt may và các vật dụng nghi lễ, nhấn mạnh truyền thống đa dạng và nền văn hóa vật chất của khu vực.

Kể từ khi khai trương vào năm 2004, Bảo tàng Rubin đã đón hơn một triệu du khách. Phòng trưng bày của Bảo tàng còn được bổ sung bởi một studio nghệ thuật, nhà hát, nhà hàng, Café Serai, và một trung tâm giáo dục.

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Bảo tàng Nghệ thuật Rubin

Nhuận Đoan lược dịch
Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Bài liên quan