Con kính lạy đấng cha lành Từ Phụ
Gieo nhân từ rưới khắp cả trời xanh
Chốn u minh Ưu Đàm kia chớm nở
Bảy bước chân rực rỡ  khắp đất trời
Bậc Đại Giác từ đây đã thị hiện
Đem phép mầu cứu khổ độ quần sanha
Phá si mê ngục tối đã hành hình
Thuyền Bát Nhã vươn cao buồm trí tuệ
Rồi từ đó trải qua bao thế hệ
kiếp phù sinh trôi nổi biết bao lần
Nương thuyền từ giữa gió mát trăng thanh
Bờ giác ngộ nay cúi đầu gặp gỡ
Trước Phật đài cúi nguyền xin Phật Tổ
duỗi cánh tay xoa dịu tấm lòng con
Phật đản về trong lòng con mừng rỡ
Đem an bình phúc lợi đến trần gian

Quảng Chơn