Cảm ơn những tháng mùa đông
Biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai
Cảm ơn thất bại, đắng cay
Để cười mãn nguyện hôm nay công thành.

Cảm ơn.. từ chối, đoạn đành
Để ta dấn bước thực hành, trải qua
Cảm ơn lời lẽ xót xa
Từ nay biết sẽ thốt ra những gì.

Cảm ơn “tiếng bấc, tiếng chì”
Hiểu lòng nhân thế, chẳng vì bận tâm
Cảm ơn ngày đó lạc lầm
Mà nay tránh khỏi hố hầm đọa sa.

Cảm ơn hạnh phúc nở hoa
Hiểu thời gian khó bao là chắt chiu…
Cảm ơn đau khổ, cô liêu
Khiến ta lắng lại học nhiều điều hay

Cảm ơn cuộc sống cuồng quay
Để trân quý một phút giây yên bình
Cảm ơn ai đã vô tình
Ngộ ra cảm giác khi mình vong ân

Cảm ơn kẻ oán, người thân
Cho ta thành tựu chữ Nhân, chữ Hòa.
Cảm ơn đạo lý Phật đà
Giữa đời thuận nghịch vẫn là thong dong

Cảm ơn trời đất mênh mông
Ôi! Sao nói trọn tiếng lòng “cảm ơn”!

Như Nhiên