Dưới đây là những câu đối của Sư ông Làng Mai qua năm tháng được sưu tập lại. Những câu đối này dùng treo trong thiền đường, Phật đường và tổ đường của các trung tâm tu học Làm Mai cũng như các chùa và tu viện khác.

Tinh chuyên soi tỏ sao trên biển

Hào hùng vươn tới sóng chân trời

Trúc tím hoa vàng mắt chánh niệm truyền trao, càng ngắm càng nhìn càng hiểu rõ

Thông reo chim hót tai chân tâm tiếp thọ, biết nghe biết lắng biết thương sâu

Một lá ngô đồng rơi người vẫn cùng ta leo đồi thế kỷ

Ngàn hoa thủy tiên hé đất cứ theo trời hát khúc vô sinh

Qua vườn trúc thôn trên xuống Pháp Thân Tạng hội Thuỷ tiên ngàn tiên hé cánh

Băng đồi Mai xóm dưới qua Tham Vấn Đường ngày thả cá đàn cá tung tăng

Nhìn trúc mộc lên xanh nghe hải triều lên mấy độ

Thấy mai lan nở rộ nguyện phát túc về siêu phương

Tai nạn xưa trút sạch chín xóm rong chơi nghe hải triều sớm tối

Cơ duyên nay dồi dào một nhà xum họp ngắm mây lồng trước sau

Trúc quân tử dù thẳng nhưng mềm mại

Mai thanh tao tuy gầy vẫn kiên cường

Nước bích lắng trong ngàn sông có nước ngàn sông trăng hiện

Non nham tú lệ mỗi lần nhìn lại mỗi lần mới tinh

Trên đài sen trắng Như Lai hiện

Giữa rừng trúc tím Quán Âm ngồi

Suối tuôn róc rách dòng Cam Lộ

Dương reo vi vút Hội Ngàn Sao

Tịnh độ nơi đây thích ý rong chơi người chẳng tìm cầu chi nữa

Bản môn bây giờ phỉ lòng an trú ta há theo đuổi gì thêm

Hộ trì sáu căn đi đứng nằm ngồi tâm chánh niệm

Trau dồi ba học vào ra cười nói tướng đoan nghiêm

Đầu non trăng chiếu tâm vững chãi

Góc biển mây lòng ý thảnh thơi

Giọt nước thành dòng sông thanh thản người về chơi biển lớn

Bước chân nên cõi tịnh thảnh thơi ta lên dạo đồi cao

Hoa giác ngộ nở khắp trong thiền lâm

Mưa diệu pháp thấm nhuần nơi học địa

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

BBT Langmai sưu tập