CHA

Bên đời cha đứng nghiêm trang

Như cây tùng bách giữa ngàn phong ba.

Tình cha sâu kín âm thầm

Cho con lẽ sống màu xanh tâm hồn.

MẸ

Mẹ là nước ngọt dòng sông

Mênh mông biển cả cánh đồng lúa xanh

Cho con giấc ngủ an lành

Lời ru của mẹ trở thành hồn con.

ÂN SƯ

Giữa dòng đời nghiệt ngã

Con gặp người vĩ nhân

Từ bi xóa sân hận

Hành pháp và độ sanh.

Thích Kiến Nhân

Bài đăng trên Báo tường “Hương Đạo” – Trường hạ Tu viện Tường Vân

Theo Phật Pháp Ứng Dụng