Tý mới được má sắm cho chiếc áo mới, mừng lắm vội mặc liền và chạy ra ngã tư đứng để khoe với thiên hạ. 

Nhưng lạ quá! Người qua kẻ lại dập dìu mà sao chẳng thấy ai nhìn thấy Tý có áo mới vậy cà!  Tý đang tiu nghỉu thì thấy một con heo chạy qua. Rồi cu Tèo hớt hơ hớt hải chạy đến hỏi: 
-Tý có thấy con heo của Tèo chạy ngang qua đây không? 
Ðược dịp Tý mừng quá đáp ngay: 
-Từ hồi Tý mặc cái áo mới này đến giờ…Tý có thấy một con heo chạy qua Tèo ạ! 

PC: Kiếm được một tiếng khen không phải là dễ. 

Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy