Một con chó mõm ngoạm thịt đi trên tấm ván bắc ngang suối.

Thoạt trông thấy bóng một con chó đang ngậm thịt dưới nước, nó liền nhả miếng thịt đang ngậm ra và lao ùm xuống suối để cướp miếng thịt kia.  Sục sạo hồi lâu, chó ta vừa đói vừa lạnh và chẳng được gì cả! 

Em thân mến! Nên bằng lòng với miếng thịt hiện tại của mình đi nhé! Thiền sư Ðạo Giai Phù Dung (1043-1113) một cao tăng Trung Hoa, trước khi chết có làm một bài kệ như thế này: 

“Ngô niên thất thập lục
Thế duyên kim dĩ túc
Sanh bất ái thiên đường
Tử bất phạ địa ngục
Tán thủ hoành thân tam giới ngoại
Ðằng đằng nhậm vận hà câu thúc.”  

Dịch:

Tuổi ta bảy mươi sáu
Duyên đời nay đã đủ
Sống chẳng thích thiên đường
Chết đâu ngán địa ngục
Buông tay đi ngang ngoài ba cõi
Mặc tình bay bổng buộc ràng chi… 

Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy