Một buổi sáng vội vàng về với mẹ

Chẳng chờ con mẹ từ giã cuộc đời

Sức lực tàn khó giữ nổi làn hơi

Mẹ mãn nguyện một lần không tiếc nối.

Đường Cực Lạc vĩnh hằng đang về tới

Bến đau thương con quấn chiếc khăn đời

Màu tang  trắng đoàn người mang áo trắng

Tiễn hồn con tìm mẹ khắp nơi nơi.

Tiếng chuông trống đưa linh người quá cố

Cắn đau thương khóc mẹ chẳng thành lời

Mẹ nằm đó trong quan tài bất động

Cho con khóc một lần con được khóc

Áo quan còn ướt mãi lệ con rơi

Hoàng Gia Anh