(PPUD) Tôi yêu chú tiểu ngây thơ. Biết vì sao chú lại ở chùa. Lâu lâu thấy tiểu ngây ngô. Cầm chổi chà quét quét lá đa

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Chú tiểu & thư pháp (Phần 01)

Tin ảnh: Tâm Thanh

Theo Phật Pháp Ứng Dụng