Chùa quê
Đại lễ
lạ lùng
Bà vui từ sớm
Mẹ mừng từ khuya
Có gì ở đó, ở kia
Mà sao người lớn đi, về rộn vui?
Chùa đây, theo Mẹ đến rồi
Hồi kinh Báo Hiếu
Con ngồi nghĩ suy
Mọi người lạy Phật chắp tay
Hương hoa thơm ngát
Tiếng Thầy ngân vang
Con đâu hiểu biết đạo tràng
Ngồi riêng một góc mắt quan sát nhìn
Mẹ mình thành tín tụng kinh
Cầu cho con được yên bình phải không?
Sau này khi đã lớn khôn
Làm con chí hiếu giỏi ngoan Mẹ mừng
Con chưa hiểu rõ Phật, Thần…
Hằng ngày cười khóc chỉ cần Mẹ thôi
Con ngồi thấy Mẹ thảnh thơi
Đẹp như Bồ Tát
Con cười hồn nhiên.

Cư sĩ Vĩnh Hữu