Con người ai chẳng tò mò
Người đời nói chuyện, thập thò lắng nghe.

Con người tính thích lấy le
Mặt hay sỉ diện, thích khoe mình giàu.

Con người ích kỷ giống nhau
Lợi mình đi trước, lợi sau trao người.

Con người hay tỏ ra cười
Nhưng ai nào biết, lòng người buồn đau.

on người tham lam giống nhau
Lòng tham không đáy, trước sau chẳng dời.

Con người hay tính lỗ lời
Chẳng ai chịu thiệt, cả đời so đo.

Con người cuộc sống tự lo
Chẳng ai giúp đỡ, đói no tự mình.

Con người có tính giữ gìn
Của người thì lấy, của mình giấu đi.

Con người ai chẳng sân si
Hơn thua ganh ghét, lễ nghi chẳng màng.

Con người tính thích giàu sang
Đạp nhau để sống, chẳng màng tiếc thương.

Con người chẳng thích cúng dường
Nạn tai nạn kiếp, mới trườn tới thăm.

Con người hay tính xa xăm
Ngày đêm toan tính, trăm năm kiếp người.

Con người có tính lả lơi
Trêu hoa ghẹo bướm, chẳng ngơi ngắm nhìn.

Con người ham dục sắc tình
Thoả cơn dục vọng, đắm mình si mê.

Con người thích hứa thích thề
Chỉ là miệng lưỡi, bên lề cuộc vui.

Con người thấy xấu là vùi
Chê bai trên dưới, miệng vui cười đùa.

Con người bản tính hay hùa
Ăn theo câu chuyện, được mùa số đông.

Con người chẳng thích cho không
Có qua có lại, mới đồng đều nhau.

Con người bản tính trước sau
Đa phần là giống, khác nhau tuỳ người.

 

(st)