Cậy nhờ ánh sáng Từ Bi
Mong rằng giảm bớt, Sân Si đoạ đày
Không còn Tham Hận đắng cay
Thân Tâm An Lạc… cả ngày lẫn đêm…

Cuộc sống cứ trôi êm đềm
Mỗi năm ta lại, tăng thêm tuổi già
Mái đầu lại bạc nhiều ra
Sức khoẻ giảm sút… thân ta yếu dần.

Không còn vững chãi bước chân
Mắt phải đeo kính, phân vân đủ điều
Tâm Sinh Lý cũng giảm nhiều
Da dẻ chạm khắc… phù điêu phong trần…

Biết rằng con tạo xoay vần
Nên ta tu sửa… cầu thân an lành
Buông lơi Tham – Hận hoành hành
Nương nhờ Đạo Pháp… vén mành Từ Bi.

Để lúc giã biệt ra đi
Không còn vướng bận, nợ gì trần gian
Thiên thu thọ hưởng bình an
Thoát vòng Sanh Tử, gian nan kiếp Người !

(Hoàng Hải)