I LOVE YOU MOM!

Mom’s smiles can brighten any moment,
Mom’s hugs put joy in all our days,
Mom’s love will stay with us forever
and touch our lives in precious ways…

The values you’ve taught,
the care you’ve given,
and the wonderful love you’ve shown,
have enriched my life
in more ways than I can count.

I Love you Mom!

Anonymous

CON YÊU MẸ!

Mẹ mà nở những nụ cười

Lúc nào cũng chiếu sáng ngời đẹp thay,

Mẹ ôm ấp trong vòng tay

Mang niềm vui tới bao ngày trong ta.

Tình yêu Mẹ khó nhạt nhòa

Đọng trong ta tháng năm qua chẳng rời

Và trên vạn nẻo đường đời

Tình này thấm đượm tuyệt vời quý sao…

Những lời Mẹ dạy ngọt ngào

Những điều chăm sóc Mẹ trao thắm tình,

Những yêu thương thật nhiệt thành

Mẹ từng biểu lộ và dành cho con

Khiến đời con đẹp thêm luôn

Tính sao cho hết, mãi còn thăng hoa.

Con yêu Mẹ thật thiết tha!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(chuyển ngữ)

Theo Phật Pháp Ứng Dụng