Đồi xanh
Phật trắng
Nắng vàng
Mỏi chân tìm bóng dáng nàng Thơ xuân
Phố nhà văng vẳng sau lưng
Lo toan dưới núi
Bụi trần vương bay
Tìm thơ ta đứng nơi này
Ngắt câu Lục ở trên mây lững lờ
Chộp câu Bát chỗ đất trơ
Dúi vào tim
Xốc
Đợi chờ thăng hoa…
Đất trời hòa quyện trong ta
Nẩy mầm hoan hỷ
Bung ra nụ cười
Thơ xuân khai bút đây rồi
Cảm ơn giây phút thảnh thơi uyên huyền
Cảm ơn dòng sống tân niên
Hạ sơn nhẹ bước
Nỗi niềm thênh thênh…

Tâm Không Vĩnh Hữu