Thăng trầm trong sáu nẻo
Chẳng biết bao lâu rồi
Xây triệu lầu cát mộng
Sóng Dã Tràng cuốn trôi.

Còn điều chi chờ đợi?
Nơi quán trọ trần gian.
Ở bên nhau một tối
Rồi mai chia đôi đàng..

Còn điều chi tìm kiếm?
Hạnh phúc kề đau thương
Một vòng tròn khép kín
Sau niềm vui, nỗi buồn.

Đã từng muôn khát vọng
Dần viên thành giấc mơ
Giấc mơ thành lịch sử
Lịch sử… chìm hư vô…

Càng rõ gì trói buộc
Càng đến gần bao la
Kẻ Khôn thường gom nhặt
Người Trí thường bỏ ra.

Chiều bên trời gió lộng
Lá xanh ơi… mấy mùa!
Đêm dài thường lắm mộng
Hỡi ta… về hay chưa?

Thích Tánh Tuệ