Tháng ngày vun vút thoi đưa
Nghe trong hư ảo khóc bừa cuộc chơi
Nợ đời cơm áo chưa vơi
Nợ tình nhân thế mù khơi bạt ngàn.

Sên bò nát ốc kêu than
Tay chân rũ rượi bên bàn tử sinh
Hoang tàn giữ chốn uy linh
Niềm thương, nỗi nhớ vô hình gào khua.

Gian manh thỏa chí tranh đua
Hiền lương một thuở, gió lùa viễn khơi.
Về đây đối diện kiếp người
Chiều nghiêng bóng xế một đời đảo điên.

(ST)