Xin đừng quá ngạc nhiên

Mọi điều khó định trước

Tất cả là do duyên

Nên không thể trách được

Hãy hoan hỷ người ơi

Bận lòng chi thêm mệt

Để tâm hồn thảnh thơi

Lo sợ gì buông hết

Mọi việc trên thế gian

Phải sẵn sàng đối diện

Dù gặp điều gian nan

Tâm vẫn luôn thuần thiện

Sống trên cõi đời này

Ai cũng muốn tốt đẹp

Luôn muốn nhận điều hay

Thì tâm đừng nhỏ hẹp

Hãy mở rộng tâm từ

Bao dung và thông cảm

Đừng cố chấp khư khư

Tự mình chuốc sầu thảm

Hãy lạc quan yêu đời

Bằng ý chí nghị lực

Chánh niệm không ra rời

Đường trước sẽ sáng rực.

Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay