Em từ lục bát bước ra
Nghiêng chiều đợi nắng mây là lượt bay
Tứ thơ em chuốc tôi say
Nguyệt cầm rung gọi … trăng ngây xuống trần
Tôi mơ…mơ áng lục vần
Khỏa hồn thơ quyện mấy ngần ngận em
Bát này … âng  nhé ! vành  đêm
Bát này …tôi cụng bên thềm lục căn
Em …vần lục bát ăn năn
Tôi chìm trong bể ….ngập trăng – em  và …

Ngưng Thu

Theo Đạo Phật Ngày Nay

Em từ lục bát bước ra
5 (100%) 1 vote[s]