Em xin.. vừa đủ muộn phiền
Để môi còn biết làm duyên nụ cười
Em xin vừa đủ niềm vui
Để em biết sống ngọt bùi sẻ chia

Em xin vừa đủ bạn bè
Khi đời mưa gió.. vỗ về, ủi an.
Em xin vừa đủ trái ngang
Để thương thêm cảnh lầm than kiếp người,

Em xin vừa đủ ơn đời
Đề hồn chan chứa một trời yêu thương..
Em xin biết sống khiêm nhường
Dù thành công chẳng xem thường một ai,

Em xin vừa đủ chông gai
Đường đời thất bại không thay đổi lòng.
Em xin vừa đủ ước mong
Nhưng không hoang tưởng, đèo bồng vẩn vơ..

Em xin biết đợi, biết chờ
Để tin vui đến bất ngờ hân hoan.
Em xin có đủ hành trang
Từ Bi, Trí Tuệ bình an bước đời

Em xin biết sống thảnh thơi
Biết tri túc giữa gọi mời muốn, tham.
Và xin tư tưởng, nói, làm
Vun bồi đức hạnh Ưu Đàm tỏa hương

Em xin thấu hiểu vô thường
Để em tìm đến cội nguồn Chân Như.
Tay em biết mở kinh thư
Trần duyên lắng đọng, huyễn hư đoạn lìa.

Em xin phát nguyện Bồ Đề
Phương trời giải thoát.. em về tinh khôi…

Em xin ngần ấy mà thôi!

Thích Tánh Tuệ