Gieo hạt giống từ bi
Vào đất tâm đã dậy
Khơi dòng suối cam lồ
Tưới tắt lửa sân si.

Muôn kiếp đã gieo trồng
Hôm nay hoa hé nụ
Nội kết sẽ tan dần
Ẩn hiện ánh sao đêm.

Em về với tăng thân
Nương bước đi vững chải
Hôm qua em đã chạy
Tập lại từng bước chân.

Em về với tăng thân
Tập ăn cơm chánh niệm
Ðã ăn từ muôn kiếp 
Như chưa từng biết ăn.

Em về với tăng thân
Lắng nghe lòng biển hát
Nghe cát bụi chuyển mình
Nghe lại tiếng chuông ngân

Em về với tăng thân
Tập sống đời tỉnh thức
Xóa tan bao ngờ vực
Làm mới lại cuộc đời.

Gieo duyên lành với đất
Chồi mọc đóa yêu thương
Thân này chưa từng chết
Sống mãi với vô thường.

(ST)