Giọt nước chưa biết được
Mình thuộc về biển khơi
Đã tan theo ngày nắng
Làm mây giăng ngang trời..
 
Giọt nước chưa dứt nợ..
Bén duyên thành kiếp mây
Mây bay hoài năm tháng
Buồn, vui cùng đó đây..
 
Giọt nước chưa biết được
Gió trần gian vô tình. 
Một hôm mây thành nước
Rơi xuống đời lênh đênh..
 
– Giọt nước còn say ngủ
Giấc luân trầm chiêm bao.
Sáng nay choàng tỉnh dậy
Hỏi cố hương nơi nào?..
 
Giọt nước chưa thấu được
Tự thể là rừng xanh..
Dưới chân là nguồn cội
Nên lên thác, xuống ghềnh..
 
Giọt nước đâu nhớ được
Mình vốn là dòng sông
Sông dạt dào lưu chuyển
Mặc tình.. ai biết không!
 
Giọt nước nhờ giọt lệ 
Biết mình là đại dương
Chợt.. mỉm cười hạnh phúc
Chân thường trong vô thường!…
 

Như Nhiên