Đời người tính tuổi một trăm
Mẹ con nay đã tám lăm tuổi già
Nhìn Mẹ con thấy xót xa
Đôi chân khập khễnh vào ra Mẹ lần.

Khi xưa Mẹ quá tảo tần
Nuôi đàn con dại xoay vần tháng năm
Giờ đây tuổi đã gần trăm
Thế mà Mẹ vẫn còn chăm con mình.

Mẹ ơi hãy bớt chút tình
Đừng lo chi nữa con mình, lớn khôn
Đời người vốn dĩ sanh tồn
Giàu sang, nghèo khổ là ôn nghiệp dày.

Đàn con nuôi lớn đủ đầy
Công Mẹ như thế đến đây đủ rồi
Giờ đây Mẹ phải tu bồi
Tịnh tâm tịnh ý xóa bôi muộn phiền.

Niệm Phật Mẹ hãy tinh chuyên
Di Đà Phật quốc Mẹ nguyền đến nơi
Con Mẹ sống giữa dòng đời 
Noi gương Mẹ cả một thời hy sinh.

Phước này Phật cũng thương tình
Độ cho con Mẹ an bình mọi nơi
Thương con Mẹ hãy nhớ lời
An tâm niệm Phật chờ thời vãng sanh.

(ST)