Đá phơi mưa nắng nhẵn mòn
Lao nhao sỏi cuội bóng tròn suối reo
Theo dòng tùy thuận bước theo
Lời thiền ve vuốt rong bèo nổi trôi
Mênh mang sương gió tơi bời
Đá lăn, cát nín nằm phơi tự tình
Đêm trường lắm mộng trắng trinh
Ngày qua ngắn ngủi bóng hình nhạt phai
Phù du hâm nóng tình dài
Vô thường ấp ủ thiên thai mập mờ
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ
Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông
Ngày mai lên đỉnh sầu buồn
Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền. 

Tâm Không Vĩnh Hữu