Hồng trần mãn mộng
đêm đen
Chiều về u ám
Lên đèn quang minh
Niềm vui Khánh Đản
nhà mình
Cờ giăng hợp sắc
lung linh ánh vàng
Hai mươi mùa
từng ấy năm
Năm sau nào biết có còn ở đây?
Chữ Duyên
Chữ Nghiệp
nặng dầy
Sao dời vật đổi xưa nay khó ngờ
Ban-công
Phía trước bàn thờ
Đèn treo
Cờ phất
ngồi chờ đêm buông
Bồi hồi
thỉnh một tiếng chuông
Trầm nhang
Khấn nguyện
Mười phương
An Lành
Hai mươi mùa
từng ấy năm
Bình yên gia đạo
Nào cần phú vinh
Đêm nay
Đèn sáng nhà mình
An nhiên
Thanh thản
tự tình
cười khan!

 
Cư sĩ Vĩnh Hữu