Không thắng cũng không thua
Chặn ngăn ngay nghiệp dữ
Không giặc cũng không vua
Biết khoan dung là đủ
Thù địch, không thân thiện
Buông đi, chớ ôm mang
Đáp trả hay tranh kiện
Khổ đau tự buộc ràng
Hiềm hận ẩn trong tâm
Chờ thuận duyên bùng phát
Thân khẩu ý gươm đâm
Thiện lành thua dữ ác
Gạt đi mà tha thứ
Cuộc sống đang ngắn dần
Mỉm cười đừng trách cứ
Hành trang sẽ nhẹ nhàng…

Tâm Không – Vĩnh Hữu